cropped ad

Mabinogion Touring Exhibition

The Oriel CRiC Gallery, Crickhowell takes the Mabinogion on tour

Helly Powell is a Welsh textile artist living in Monmouthshire where she creates “Fauxidermy” sculptural pieces which have caught the imagination of many.

Best known for her “Parc Lodge” collection, Helly has joined forces with Welsh textile mill, Melin Tregwynt and Crickhowell’s oriel CRiC gallery to create a new collection, “The Beasts of the Mabinogion”, breathing life into the native wildlife of an ancient mystical Welsh landscape.

In celebration of the national ‘Year Of Legends’, the exhibition will go on tour, starting with an exhibition at Melin Tregwynt, a small family owned textile mill on the beautiful Pembrokeshire coast  from 27 March to 5 May 2017.

Eifion Griffiths from Melin Tregwynt said, “Helly Powell’s ‘Fauxidermy’ sculptures are simply beautiful to look at. Her work appears so life-like that each animal could have just stepped out of the Welsh landscape.  This combined with the subtle mix of selected fabrics she has used gives each piece a magical quality. We’re pleased that our fabrics provided inspiration for these majestic creatures, and are excited to be one of the venues for this touring exhibition.”

Suzette Pratten from the oriel CRiC gallery, Crickhowell added, “We are delighted to be involved in this project which showcases the tradition of weaving kept alive at the Mill alongside the creative use of the textiles by Helly who has been inspired by the early Welsh collection of tales from which the Mabinogion takes its name.  Visitors to the Mill will be able to see sculptures based on Rhiannon’s horse, the boar hunt and the stag hunt, alongside smaller pieces. Combining a visit to the working mill, with an opportunity to see this unique exhibition and explore the Pembrokeshire National Park with its spectacular beaches, cliffs and coastal footpaths all within five minutes easy walk from the Mill, are the ingredients of a wonderful experience.”

The exhibition will be opened in Crickhowell during the annual Open Studio weekend where it will be shown in the CRiC Studio exhibition space from 26 May to 23 June 2017.” Further information on the exhibition will be found at www.visitcrickhowell.co.uk  www.fauxidermy.co.uk  or by following the hashtag #fauxmabinogion on Facebook, Twitter and Instagram.

The project has been funded by the Welsh Government’s Tourism Product Innovation Fund which aims to encourage partnership working and innovative ideas which will have a greater impact and attract more visitors.

Further information on the exhibition will be found at www.visitcrickhowell.co.uk , www.fauxidermy.co.uk  and by following the creative process on Helly’s blog https://fauxidermy.co.uk/diary/

Artist tecstilau o Gymru yw Helly Powell; mae’n byw yn Sir Fynwy ble mae’n creu cerfluniau “Fauxidermy” sydd wedi dal dychymyg llawer o bobl.

Gwaith enwocaf Helly yw ei chasgliad “Parc Lodge”, ac mae hi wedi uno â melin decstilau Melin Tregwynt ac oriel CRiC Crucywel i greu casgliad newydd, “Creaduriaid y Mabinogi”, sy’n dod â bywyd newydd i fywyd gwyllt cynhenid tirwedd hudol Cymru.

I ddathlu ‘Blwyddyn y Chwedlau’, bydd yr arddangosfa’n mynd ar daith, gan ddechrau gydag arddangosfa ym Melin Tregwynt, melin decstilau fechan deuluol ar arfordir hyfryd Sir Benfro o 27 Mawrth i 5 Mai 2017.

Dwedodd Eifion Griffiths o Felin Tregwynt, “Mae cerfluniau ‘Fauxidermy’ Helly Powell mor brydferth.  Mae ei gwaith mor real, gallai pob anifail fod wedi camu’n syth o dir Cymru.  Wrth gyfuno hyn â’r gymysgedd gynnil o’i defnyddiau dewisol mae pob darn yn hudol.  Rydyn ni wrth ein bodd bod ein defnyddiau wedi ysbrydoli’r creaduriaid mawreddog hyn, ac rydyn ni’n gyffrous iawn ein bod yn un o leoliadau’r arddangosfa deithiol hon.”

Ychwanegodd Suzette Pratten o oriel CRiC, Crucywel, “Mae’n bleser bod yn rhan o’r prosiect hwn sy’n arddangos traddodiad byw gwehyddu yn y Felin ochr yn ochr â defnydd creadigol o decstiliau gan Helly sydd wedi cael ei hysbrydoli gan hen chwedlau’r Mabinogi.  Bydd pawb fydd yn ymweld â’r Felin yn gallu gweld cerfluniau sy’n seiliedig ar geffyl Rhiannon, hela’r twrch trwyth a’r hydd, yn ogystal â darnau llai. Gallwch gyfuno ymweliad â’r Parc Cenedlaethol gyda chyfle i weld yr arddangosfa unigryw hon a chrwydro Parc Cenedlaethol Sir Benfro gyda’i draethau, clogwyni a llwybrau arfordirol rhyfeddol, sydd i gyd o fewn pum munud ar droed o’r Felin, a chael profiad anhygoel.”

Bydd yr arddangosfa’n cael ei hagor yng Nghrucywel yn ystod penwythnos blynyddol y Stiwdio Agored pan y bydd i’w gweld yn ardal arddangos Stiwdio CRiC o 26 Mai i 23 Mehefin 2017.” Mae rhagor o wybodaeth am yr arddangosfa ar gael yn www.visitcrickhowell.co.uk, www.fauxidermy.co.uk neu drwy ddilyn #fauxmabinogion ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Ariannwyd y prosiect gan Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru sy’n ceisio annog partneriaethau a syniadau arloesol a fydd yn cael effaith fawr ac yn denu rhagor o ymwelwyr.

WG_Funded_land_mono